DOSTIHY - úspěchy / RACING - achievements

DOSTIHY - úspěchy / RACING - achievements

ÚSPĚCHY/ ACHIEVEMENTS

Kony je nesmírně bojovná a natěšená na dráze. Za návnadou na dostizích se vrhá spolehlivě s obrovskou radostí a dravostí. Má silné finiše. Svou rychlost předvedla již při své 1. dostihové sezóně 2011, kdy získla kromě jiných i titul Mistra ČR 2011 (viz ÚSPĚCHY). Gratulujeme a věříme, že naše šikulka byla poslední jen při porodu a v dalších letech bude mít možnost se v konkurenci plně předvést a prožívat ten krásný pocit z lovu, pro který byla spolu s celým chrtím pokolením vyšlechtěna.  Jejím příchodem do rodiny nabyl náš život zase nových rozměrů. Nejenže každým dnem zažíváme spoustu legrace a lásky, děti už neškemrají o sourozence! Uf..Prostě Connie je náš plnohodnotný člen a život bez NÍ SI UŽ DOCELA NEUMÍME PŘEDSTAVIT! Děkujeme TI!!

Kony is extremely combative and excited at the track. For bait at the track plunges reliably with immense joy and ferocity . It has a strong finish. Showed his speed at the time of their first racing season 2011, when among others, got a championship CR 2011 (see ACHIEVEMENTS) . Congratulations and we believe that our šikulka was only at the last birth and beyond will be able to fully showcase the competition and experience the wonderful feeling of the hunt , for which , together with the whole chrtím generation bred . Its arrival in the family became our life back new dimensions. Not only did we experience every day, lots of fun and love kids already neškemrají of siblings ! Phew .. Just Connie is a full member of our life and without it, you already pretty hard to imagine ! Thank you !