naše JINÉ AKTIVITY / our OTHER ACTIVITIES

Přestože je Connie čistě dostihovou fenou, zvládá bez problému základy handlingu (to se v naší vipetce probudí aristokratičtí předci a bez problémů se předvádí. To spíš panička nezvládá nudné minuty nečinnosti ve výstavním kruhu:-( ), základy poslušnosti (v 15ti měsících splněné ZZO -zkoušky poslušnosti s nejvyšším hodnocení VÝBORNĚ! ). Cvičák Konča miluje a velice ráda a s nadšením se učí novým povelům). Jelikož ji taháme všude s sebou a v jiných aktivitách se neomezujeme, má plno různorodých vjemů. Je velice bystrá a učenlivá. Miluje aportování všeho druhu hlavně dogfresbe. Na disku je přímo závislá -svou oblíbenou hračku si na procházkách vyštěkává a musíme jí krotit, aby se při nekonečných hrátkách neuštvala. Vyrostla na coursingu (dostihy v přírodě, v terénu) a vyzkoušeli jsme i agility a dogdancing. Po pestrém dni musí být samozřejmě i odpočinek a jako správný vipet plně ovládá i "gaučing". Roztahovat se a válet se na pohovce dokáže bez problému celé hodiny! Ale nemůžeme dělat všechno, takže upředňostníme to, co miluje ze všeho nejvíc - BĚHÁNÍ, DOSTIHYVychováváme ji jako flexibilní vyrovnanou vipetku, která bez problémů zvládá cestování, velké výlety, in-line brusle, běžky, kolo,  sníh i hory. 

Although racing is purely female, manages without any problem handling the basics (it awakens in our vipetce aristocratic ancestors and shows no problems. Owner can not cope with this rather boring minutes of inactivity in the ring), basic obedience (in 15! Met ZZO-month test of obedience with the highest rating EXCELLENT. cvičák Ends loved and very happy and excited to learn new commands). Since hauling it around with you and other activities is not limited to, a lot of different sensations. It is very bright and teachable. She loves to retrieve all kinds mainly dogfresbe. The disk is directly related to your favorite toy and he barks on walks. He wears it with no command directly in the hand and we must restrain her to the endless Generations neuštvala. She grew up in coursing (racing in nature, in the field) and we have tried and agility. After the date has to be varied, of course, rest and a proper and full control of Whippet "gaučing". Stretch to cuddle up and wallow on the couch, can easily for hours! But we can not do everything, so we will prefer what he loves most of all - running, racing. Educate her as a flexible balanced vipetku that seamlessly manages travel, big trips, in-line skates, skis, bike, snow and mountains. By that recognizes when you can properly and correctly hunting through is extremely combative and Excited at the track. For bait at the races plunges reliably with great joy and ferocity. Already showed his speed in his first racing season, when among others, got a CR Championship 2011! (See Success). Congratulations and we hope that our crafty people only at the last birth and beyond will be able to fully perform the competition and experience the wonderful feeling of hunting, for which, together with the whole chrtím generation bred. The arrival of the family became our lives again new dimensions. Not only does every day we experience a lot of fun and love of the children had siblings do not want! Phew .. just Connie is a full member of our life without her, he already quite can not imagine! Thank you!